zażółć gęślą jaźń

testy

– Oh my God. I didn't even know Smarties made a cereal.

– They don't. It's just Smarties in a bowl with milk.

 • podpunkt
 • więcej informacji

Black - White - League - Sky - Beige - Simple
Serif - Blood - Night - Moon - Solarized

Angular 3

O co tyle krzyku?

by Michał Miszczyszyn / Type of Web

Michał Miszczyszyn

Community Leader &

Full-Stack JS Developer @ Toptal

@mmiszy

michal@miszczyszyn.com

typeofweb.com

Kto zna AngularJS?

AngularJS

stworzony przez pracowników Google

pierwsze wydanie: 20.10.2010 r.

6 lat temu!

AngularJS

wykorzystywany przez gigantów

Apple, Netflix, PayPal, weather.com, YouTube

AngularJS

Odmienił Internet

AngularJS

rewolucja:

Two-way data binding

 {{myModel}}


angular.module('TwoWayApp');
					

<div ng-app="TwoWayApp">
	<h2>{{myModel}}</h2>
	<input ng-model="myModel">
</div>
					

AngularJS

rozszerza HTML, ale nie zastępuje go

“Angular is what HTML would have been, had it been designed for applications.”

To był rok 2010

Przewińmy kilka lat do przodu

Ludzie dostrzegają problemy z AngularJS

AngularJS

 • Wydajność dirty checking
 • Trudne do debugowania problemy ze scopem
{{ myVar }} 


{{ myVar }}

<div ng-show="isVisible">

	<input ng-model="myVar">

</div>
					
{{ myVar }} 


{{ myVar }}

<div ng-if="isVisible">

	<input ng-model="myVar">

</div>
					
 • mała zmiana = nowy scope
 • prosta aplikacja przestaje działać
 • jak trudne było debuggowanie skomplikowanych przypadków?

Pojawiają się:

 • WebComponents
 • Virtual DOM
 • Uniwersalne Aplikacje

React.js

 • Komponenty
 • Virtual DOM
 • Renderowanie po stronie serwera

React.js

One-way data binding

Porządkuje przepływ danych

AngularJS próbuje nadrobić

Wprowadza komponenty

Zachęca do zrezygnowania z Two-way data binding

AngularJS nie potrafi

 • renderować po stronie serwera
 • kompilować do kodu natywnego

AngularJS nie potrafi

Rozwiązać swoich problemów bez

zerwania kompatybilności wstecznej

Rodzi się Angular 2

Angular 2

 • wrzesień 2014: Ogłoszono Angular 2
 • kwiecień 2014: Developer Preview
 • grudzień 2015: Beta
 • maj 2016: RC
 • wrzesień 2016: wersja 2.0.0

Angular 2 2.0.0 ???

Angular 2.0.0

Angular

Angular nie ma zbyt wiele wspólnego z AngularJS*

*oprócz nazwy

Angular to zupełnie nowy framework

Angular

 • rozwiązuje wszystkie problemy AngularJS
 • …a także znacznie więcej

Angular

 • Oparty o komponenty
 • Nie ma „luźnych” kontrolerów
 • Wszystko jest komponentem

Angular

 • Napisany w TypeScript
 • Aplikacje można pisać w TS lub ES2016
 • Zalecana jest kompilacja aplikacji*

Angular: Szybki przykład

(tu był live coding, przewiń w dół aby zobaczyć przykłady)


class MyComponent {

}

export class MyComponent {

}

@Component({
})
export class MyComponent {
}

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
})
export class MyComponent {
}

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'my-component'
})
export class MyComponent {
}

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'my-component',
 template: ``
})
export class MyComponent {
}

import {Component} from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'my-component',
 template: `
 	<h2>Hello 3camp!</h2>
 `
})
export class MyComponent {
}

Zdarzenia

dowolne zdarzenia DOM:


<input (click)="…">
<input (input)="…">
<input (change)="…">
					

Zdarzenia

własne zdarzenia:


<my-component (change)="…">
<my-component (flow)="…">
<my-component (cokolwiek)="…">
					

Atrybuty

dowolne atrybuty DOM:


<input [value]="…">
<input [checked]="…">
<input [disabled]="…">
					

Atrybuty

własne atrybuty:


<my-component [user]="…">
<my-component [data]="…">
<my-component [message]="…">
					

Two-way data binding

 • Angular się o niego nie opiera
  • (jak było w AngularJS)
 • ale czasem jest to przydatne
 • np. przy pracy z formularzami

Two-way data binding


<input [(ngModel)]="myValue">

<my-component [(someModel)]="user">

Czy ta składnia Was odstrasza?

Mnie trochę tak.

Alternatywna składnia


<input on-click="…">
<input bind-value="…">
<input bindon-ngModel="…">

rozbudowane formularze

 • grupowanie pól
 • walidacja (również asynchroniczna)

potężny router

 • „leniwe” ładowanie komponentów
 • Dependency Injection
 • Moduły
 • Reactive Programming: RxJS
 • renderowanie po stronie serwera
 • … i więcej

Jak zacząć z Angularem?

  Użyj Angular-CLI!

Angular-CLI

 • niczego więcej nie trzeba
 • żadnych yeomanów
 • generatorów
 • tysiąca różnych konfiguracji
 • jedno domyślne narzędzie
 • (bolączka Reacta)

Angular-CLI

$ ng new moj-projekt
$ ng generate component myComponent
$ ng serve
$ ng lint
$ ng test
$ ng e2e
$ ng build

*Kompilacja

 • ogromne pole do optymalizacji
 • duża część kodu Angulara to kompilator szablonów
 • …i klasy, z których możemy akurat nie korzystać

*Kompilacja

 • klas (tree shaking)
 • szablonów (Ahead of Time)

Zysk z kompilacji?

development:1,4MB
pełna kompilacja:39KB
36 razy mniej!

Co dalej?

Angular 3     Czo?

To tylko SemVer!

 • AngularJS 1.0
 • AngularJS 1.1
 • AngularJS 1.2
 • AngularJS 1.3
 • AngularJS 1.4
 • AngularJS 1.5

To tylko SemVer!

 • Angular 2
 • Angular 3
 • Angular 4
 • Angular 5
 • Angular 6
 • Angular 7

Dokąd teraz?

Michał Miszczyszyn

Community Leader &

Full-Stack JS Developer @ Toptal

@mmiszy

michal@miszczyszyn.com

typeofweb.com